top of page
lln online.png

GISO Leerlingen Online

Link naar het online leerlingenplatform. Hier vind je o.a. Smartschool, Teams, agenda, email, ....

 

personline.png

GISO Personeel Online

Link naar het online personeelsplatform. Hier vind je o.a. Smartschool, Teams, agenda, email, ....

 

Folder GISO
Infobrochure 'Thuis in je school'
GISO schoolreglement
GISO leefregels
GISO  werkplaatsreglement
Regels fietsen

GDPR

 

De GDPR is sinds 25 mei 2018 van kracht.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, een door de EU vastgestelde verordening die moet zorgen voor betere bescherming van persoonsgegevens.

In Vlaanderen is deze verordening ook bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze privacyregels vind je via deze link... of onderaan elke pagina.

bottom of page