top of page

Eerste graad.

 

 In het eerste leerjaar van de A-stroom krijg je een brede algemene vorming aangeboden. Bij de opties gaan we samen op ontdekkingstocht naar de talenten van elk kind. De aangeboden projecten (STEM - Mema - Taal & cultuur - sport - digitale geletterdheid) komen doorheen het schooljaar aan bod. Ook is er nog ruimte voor uitbreiding of remediëring.   Het tweede jaar A- stroom is hierop een vervolg waar de algemene vorming aangevuld wordt met STEM technieken. Met deze brede vorming  kan je doorstromen naar het ASO, KSO of het TSO. 

 

In de B-stroom kies je, naast de algemene vorming, in het eerste leerjaar ook  voor dezelfde projecten. In het tweede leerjaar voor STEM technieken.  Jouw vervolgopleidingen situeren zich in het BSO.

 

Eerste graad

Tweede en derde graad.

Onze bovenbouw is gespecialiseerder en leidt jongeren op tot vakbekwame lasser-monteerders en buisbewerkers, tot plaatbewerkers, carrosserieherstellers en specialisten in lettering en speciale spuittechnieken, tot elektriciens en specialisten in domotica. 

 

Vanaf de derde graad (6e jaar) wordt de leerstof nog in modules van beperkte duur aangeboden. Na elke module die succesrijk wordt doorlopen krijgt de leerling een deelcertificaat uitgereikt. Verworven kennis en vaardigheid worden meteen erkend en dat werkt erg motiverend. Overgangen van de klassieke onderwijsvormen naar de modulaire structuur en omgekeerd zijn mogelijk. Door onze nauwe contacten met de bedrijfswereld (stages, duaal leren, ondersteuning, bijscholing) slagen wij er in om alle afgestudeerden aan een gepaste job te helpen.

 

Links

Onderwijsvernieuwing

Traject lassen

Traject carrosserie

Traject elektriciteit

​Specialisatie​​


 

Ook info op www.onderwijskiezer.be​ 

schema giso.png
bottom of page