top of page

Eerste graad.

 

In het eerste leerjaar van de A-stroom krijg je een brede algemene vorming aangeboden. Bij de opties gaan we samen op ontdekkingstocht naar de talenten van elk kind. Bij de aangeboden projecten (STEM - Flex - ...) kan er doorheen het schooljaar worden gekozen voor bepaalde thema's. Ook is er nog ruimte voor uitbreiding of remediëring.   Het tweede jaar A- stroom is hierop een vervolg waar de algemene vorming aangevuld wordt met STEM-technieken. Met deze brede vorming  kan je later naar de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit. 

 

In de B-stroom kies je, naast de algemene vorming, in het eerste leerjaar ook  voor dezelfde projecten bij Flex en STEM. In het tweede leerjaar voor STEM technieken of Economie en Organisatie (nieuw vanaf 24-25).  Jouw vervolgopleidingen situeren zich in de arbeidsgerichte finaliteit.

 

Eerste graad

Tweede en derde graad.

Onze bovenbouw is gespecialiseerder en leidt jongeren op tot vakbekwame lasser-monteerders en buisbewerkers, tot plaatbewerkers, carrosserieherstellers en specialisten in lettering en speciale spuittechnieken, tot elektriciens en specialisten in domotica. 

 

Vanaf de derde graad (6e jaar) wordt de leerstof nog in modules van beperkte duur aangeboden. Na elke module die succesrijk wordt doorlopen krijgt de leerling een deelcertificaat uitgereikt. Verworven kennis en vaardigheid worden meteen erkend en dat werkt erg motiverend. Overgangen van de klassieke onderwijsvormen naar de modulaire structuur en omgekeerd zijn mogelijk. Door onze nauwe contacten met de bedrijfswereld (stages, duaal leren, ondersteuning, bijscholing) slagen wij er in om alle afgestudeerden aan een gepaste job te helpen.

 

Links

Onderwijsvernieuwing

Traject lassen-constructie

Traject koetswerk

Traject elektrische installaties

Traject Economie en organisatie

​Specialisatie​​


 

Ook info op www.onderwijskiezer.be​ 

bottom of page