top of page

Privacyverklaring leerlingen en ouders

Inhoud

1       Identiteit 

2       Doel van de verwerking van de persoonsgegevens. 1

3       Rechtsgrond. 

4       Rechten van [leerlingen en ouders, cursisten] 1

5       Bewaarperiode. 

6       Vertrouwelijkheid. 

7       Overmaken aan derden. 

8       Functionaris gegevensbescherming. 

9       Meer weten. 

10     Wijziging privacyverklaring. 

 

1  Identiteit

Het Gemeentebestuur Machelen heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders, nodig voor haar onderwijsactiviteiten in het Gemeentelijk Instituut voor Secundair Onderwijs

2  Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

  • de organisatie van het onderwijs;

  • de leerlingenadministratie;

  • de leerlingenbegeleiding;

  • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;

  • de schoolonkostenadministratie;

  • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);

  • het behandelen van geschillen

3  Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

 

4  Rechten van leerlingen en ouders

  • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen

Stuur daarvoor een e-mail naar welkom@gisomachelen.be of pascalekockaert@gisoteam.be

5  Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

6  Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7  Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens via het administratief programma Informat doorgegeven aan het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk en het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

8  Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving. Contactgegevens: privacy@machelen.be

 

Voor het GISO is het aanspreekpunt: pascalekockaert@gisoteam.be

9  Meer weten

Voor mee info: https://www.ikbeslis.be/ en https://www.privacycommission.be/nl.

 

10 Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

©​GISOMachelen 25.05.2018

bottom of page