top of page

Welkom in onze school.

 

 

Ouders wensen terecht het beste voor hun kind. De missie van onze school volgt hun daarin:

 

"Het GISO wil de inspirerende omgeving zijn die het beste in elke jongere naar boven haalt".

Visie

 

Het GISO wil…

  •        een stimulerende omgeving zijn voor alle leerlingen en alle leerkrachten

  •        ervoor zorgen dat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen

  •        ervoor zorgen dat leerlingen en leerkrachten zich samen inzetten voor het gemeenschappelijk doel: succes op school en het behalen van een kwalificatie of het diploma secundair onderwijs

  •        alle leerlingen kansen geven zich te ontwikkelen binnen de verschillende domeinen van hun persoonlijkheid

  •        alle leerlingen kennis, vaardigheden of competenties bijbrengen binnen de door hen gekozen studierichting

  •        alle leerlingen de maatschappelijk relevante vaardigheden en attitudes bijbrengen ten dienste van hun weerbaarheid en hun toekomstige plaats in de samenleving

  •        zichzelf op professionele wijze organiseren

 

De wereld van morgen staat voor enorme uitdagingen. Vinden wij oplossingen voor het milieuvraagstuk? Slagen wij er in de energie uit fossiele brandstoffen die langzaam uitgeput raakt en bovendien erg vervuilend is te vervangen door alternatieve en schone energie? Vinden wij aansluiting bij de enorme omwenteling die zich vandaag manifesteert in de informatica- en de communicatietechnologie? De toekomst van Vlaanderen ligt niet langer in oude vervuilende industrie. Wetenschappelijk onderzoek en technische innovatie moeten onze troeven van morgen worden.

Goed onderwijs volgt deze evolutie. Extra focus op wetenschappelijk werk en techniek moet onze jongeren enthousiast maken voor de studierichtingen van de toekomst. De nieuwe eerste graad van het GISO speelt hierop in.

 In het eerste leerjaar van de A-stroom krijg je een brede algemene vorming aangeboden. Bij de opties gaan we samen op ontdekkingstocht naar de talenten van elk kind. Bij de aangeboden projecten (STEM - Flex - ...) kan er doorheen het schooljaar worden gekozen voor bepaalde thema's. Ook is er nog ruimte voor uitbreiding of remediëring.   Het tweede jaar A- stroom is hierop een vervolg waar de algemene vorming aangevuld wordt met STEM-technieken. Met deze brede vorming  kan je later naar de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit. 

 

In de B-stroom kies je, naast de algemene vorming, in het eerste leerjaar ook  voor dezelfde projecten. In het tweede leerjaar voor STEM-technieken of Economie en Organisatie.  Jouw vervolgopleidingen situeren zich in de arbeidsgerichte finaliteit.

Onze bovenbouw is gespecialiseerder en leidt jongeren op tot vakbekwame lasser-monteerders en buisbewerkers, tot plaatbewerkers, carrosserieherstellers en specialisten in lettering en speciale spuittechnieken, tot elektriciens en specialisten in domotica. Door onze nauwe contacten met de bedrijfswereld (stages, duaal leren,  ondersteuning, bijscholing) slagen wij er in om een heel groot percentage afgestudeerden aan een gepaste job te helpen.​

GO vlg.png
VR360.png
Waarom kiezen voor het GISO?

 

- Wetenschappen & techniek: toekomst van Vlaanderen. STEM

- Kleine school met een open sfeer.

- Aandacht voor iedereen.

- Individuele opvolging met bijsturing van achterstand.

- Geïntegreerde ICT toepassingen.

- Sportieve school.

- 25 GISO fietsen voor korte klasverplaatsingen en lessen LO.

- Persoonlijke laptop via bruikleenformule (info via brochure)

- Spaarformule voor buitenschoolse activiteiten.

- Moderne technische uitrusting.

- Nieuwbouw te Diegem.

 

 

stem.png

Succes op school is afhankelijk van een aantal factoren. Het GISO vult alle randvoorwaarden in en wil in alle leerlingen en hun ouders de partner vinden om het gemeenschappelijk doel te bereiken: elke leerling met het diploma op zak de deur uit.

Respect.png
bottom of page