top of page
1e graad or.png
rooster 1A.png

Brede eerste graad.

 

 In het eerste leerjaar van de A-stroom krijg je een brede algemene vorming aangeboden (27 lesuren die in heel Vlaanderen dezelfde zijn). Bij de opties gaan we samen op ontdekkingstocht naar de talenten van elk kind. De aangeboden projecten (STEM - Mema - Taal & cultuur - sport - digitale geletterdheid) komen doorheen het schooljaar aan bod. Ook is er nog ruimte voor uitbreiding of remediëring.   Het tweede jaar A- stroom is hierop een vervolg waar de algemene vorming aangevuld wordt met STEM technieken. Met deze brede vorming  kan je doorstromen naar het ASO, KSO of het TSO. 

 

In de B-stroom kies je, naast de algemene vorming, in het eerste leerjaar ook  voor allerlei projecten. In het tweede leerjaar voor STEM technieken.  Jouw vervolgopleidingen situeren zich in het BSO.

 

In de eerste graad spreken we nog niet over de onderwijsvormen ASO, TSO, KSO of BSO. De opleiding is voor het grootste deel gemeenschappelijk, al is er wel een verschil tussen de A-stroom (het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar van de eerste graad) en de B-stroom (1B en 2B).

Meer info op www.onderwijskiezer.be​ 

Al deze lessentabellen zijn onder voorbehoud en kunnen beperkt wijzigen.

1A en 2A.

 

Leerlingen die het getuigschrift van basisonderwijs gehaald hebben kunnen starten in 1A. Het GISO biedt een volledige eerste graad aan die de doorstroming naar alle andere onderwijsvormen toelaat. De optiepakketten waaruit je kan kiezen zijn:

Voor het eerste jaar A: 1A

  • STEM - Sport - Taal ...

Voor het tweede jaar A: 

  • STEM  technieken


 

De technieklessen worden veelal benaderd vanuit STEM en het technisch proces staat overal centraal. onderwijs.vlaanderen.be/nl/stem

Ook aan programmeren wordt aandacht besteed ​(Code.org - Ozobot - Lego Mindstorms - ...)

Maak hier al kennis met ons brede STEM aanbod.

rooster 2A.png
stem.png
rooster 1B.png
rooster 2B.png

1B.  ​

1e Leerjaar B

Het eerste leerjaar B vangt leerlingen op die na de basisschool om één of andere reden geen aansluiting vinden met het eerste leerjaar A. De meesten hebben het getuigschrift van basisonderwijs niet behaald. Een aantal onder hen is al leermoe door een gebrek aan succeservaringen in de vorige schooljaren. Een belangrijke doelstelling is dan ook om deze jongeren terug met plezier naar school te laten gaan.

Een groot gedeelte van de wekelijkse lesuren gaat naar algemene vorming die echter niet te theoretisch wordt aangeboden (PAV) . Boeiende en zinvolle werkvormen scherpen de natuurlijke nieuwsgierigheid weer wat aan.

Een deel van de wekelijkse lesuren gaat naar techniek en STEM.

 

Hierin kunnen de leerlingen zich uitleven in allerhande technische activiteiten. Het doel is kennismaken met de wijze waarop iets gemaakt kan worden. Het bewerken en verwerken van verschillende grondstoffen, het toepassen van technieken, het gebruik maken van gereedschappen en apparaten en het werken volgens plan komen ondermeer aan bod.

 

Het is mogelijk om na het eerste leerjaar B alsnog over te stappen naar het eerste leerjaar A. De klassenraad oordeelt of deze keuze wenselijk is en kans op succes maakt.

Leerlingen die slagen in 1B ontvangen het getuigschrift van basisonderwijs.

Project Bruggen bouwen.

 Een samenwerking tussen de lagere scholen uit de buurt en de eerste graad van onze school op gebied van techniek, werkmethoden en projecten. Via een mobiele werkplaats bezoeken we de 5e en 6e studiejaren om technieklessen te organiseren, deze lessen worden gegeven door techniekleerkrachten van het GISO.

www.talentvoortechniek.be

bottom of page