© 2020 by WDV4GISO

Privacyregels

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • agenda

Welkom in onze school.

 

Het GISO staat voor "Gemeentelijk instituut voor secundair onderwijs". Wij behoren tot ​​​het net "Officieel gesubsidieerd onderwijs" en onze inrichtende macht is het Gemeentebestuur van Machelen. Het OVSG (onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten) begeleidt onze leerplannen en ons pedagogisch project.

 

Ouders wensen terecht het beste voor hun kind. De missie van onze school volgt hun daarin:

 

"Het GISO wil de inspirerende omgeving zijn die het beste in elke jongere naar boven haalt".

Visie

 

Het GISO wil…

 •        een stimulerende omgeving zijn voor alle leerlingen en alle leerkrachten

 •        ervoor zorgen dat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen

 •        ervoor zorgen dat leerlingen en leerkrachten zich samen inzetten voor het gemeenschappelijk doel: succes op school en het behalen van een kwalificatie of het diploma secundair onderwijs

 •        alle leerlingen kansen geven zich te ontwikkelen binnen de verschillende domeinen van hun persoonlijkheid

 •        alle leerlingen kennis, vaardigheden of competenties bijbrengen binnen de door hen gekozen studierichting

 •        alle leerlingen de maatschappelijk relevante vaardigheden en attitudes bijbrengen ten dienste van hun weerbaarheid en hun toekomstige plaats in de samenleving

 •        zichzelf op professionele wijze organiseren

 

De wereld van morgen staat voor enorme uitdagingen. Vinden wij oplossingen voor het milieuvraagstuk? Slagen wij er in de energie uit fossiele brandstoffen die langzaam uitgeput raakt en bovendien erg vervuilend is te vervangen door alternatieve en schone energie? Vinden wij aansluiting bij de enorme omwenteling die zich vandaag manifesteert in de informatica- en de communicatietechnologie? De toekomst van Vlaanderen ligt niet langer in oude vervuilende industrie. Wetenschappelijk onderzoek en technische innovatie moeten onze troeven van morgen worden.

Goed onderwijs volgt deze evolutie. Extra focus op wetenschappelijk werk en techniek moet onze jongeren enthousiast maken voor de studierichtingen van de toekomst. De nieuwe eerste graad van het GISO speelt hierop in.

 

In het eerste en het tweede leerjaar van de A-stroom krijg je een brede algemene vorming aangeboden (27 lesuren die in heel Vlaanderen dezelfde zijn) en wordt er verder ingezoomd op "STEM - wetenschap en techniek" (4 uren) en een extra uurtje sport. Met deze vorming in je bagage kan je doorstromen naar het ASO of het TSO.

In de B-stroom kies je, naast de algemene vorming, in het eerste leerjaar voor "Techniek/STEM" en in het tweede leerjaar voor "Nijverheid". Jouw vervolgopleidingen situeren zich in het BSO.

 

Onze bovenbouw is gespecialiseerder en leidt jongeren op tot vakbekwame lasser-monteerders en buisbewerkers, tot plaatbewerkers, carrosserieherstellers en specialisten in lettering en speciale spuittechnieken, tot elektriciens en specialisten in domotica. De school is modulair gestructureerd. Vanaf de tweede graad wordt de leerstof in modules van beperkte duur aangeboden. Na elke module die succesrijk wordt doorlopen krijgt de leerling een deelcertificaat uitgereikt. Verworven kennis en vaardigheid worden meteen erkend en dat werkt erg motiverend. Overgangen van de klassieke onderwijsvormen naar de modulaire structuur en omgekeerd zijn mogelijk. Door onze nauwe contacten met de bedrijfswereld (stages, duaal leren,  ondersteuning, bijscholing) slagen wij er in om alle afgestudeerden aan een gepaste job te helpen.​

Waarom kiezen voor het GISO?

 

- Wetenschappen & techniek: toekomst van Vlaanderen. STEM

- Thematisch onderwijs: motiverend en efficiënt.

- Modulair onderwijs: succesbeleving en dus motiverend.

- Kleine school met een open sfeer.

- Aandacht voor iedereen.

- Individuele opvolging met bijsturing van achterstand.

- Geïntegreerde ICT toepassingen.

- Sportieve school.

- 25 GISO fietsen voor korte klasverplaatsingen en lessen LO.

- Geen boekenkosten.

- Gratis verse soep elke middag

- Gratis sportshirt voor de lessen LO.

- Spaarformule voor buitenschoolse activiteiten.

- Moderne technische uitrusting.

- Nieuwbouw te Diegem.

 

 

Succes op school is afhankelijk van een aantal factoren. Het GISO vult alle randvoorwaarden in en wil in alle leerlingen en hun ouders de partner vinden om het gemeenschappelijk doel te bereiken: elke leerling met het diploma op zak de deur uit.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
f51