top of page

Eerstesteenlegging

Hier staan we, met een apart gevoel…

Het is inderdaad een lang verhaal geweest, de hele voorbereiding naar onze nieuwe school: idee, concept, plannen, goedkeuringen, financiering, … maar nu pas voelt het “echt” aan. Als de funderingen liggen en er muren worden opgetrokken, dan zien we de nieuwe school geboren worden.

In het lange parcours zijn er verschillende momenten geweest dat alles wat onzeker werd, maar hebben we altijd kunnen rekenen op het gemeentebestuur en in het bijzonder op onze schepen van onderwijs Hilde Anciaux die altijd resoluut de kaart van het GISO getrokken heeft.

En dus kunnen wij, leerlingen en leerkrachten, binnenkort onze intrek nemen in het nieuwe gebouw. Maar wij zijn passanten! Aangesteld, soms voor een korte tijd, soms voor een lange termijn, soms voor een volledige loopbaan, maar toch: Passanten!

Wie er ook passeert, het gebouw blijft staan. En het gebouw zal de visie van het gemeentebestuur en van het schoolbestuur blijven belichamen, tot in een verre toekomst!

In onzekere tijden, tijden van besparingen allerhande, kozen onze beleidsmensen voor ONDERWIJS.

De leerkrachten, de leerlingen en het bestuur van de school zijn u hiervoor dankbaar, uiteraard. Het is aangenaam en motiverend om straks in een nieuw gebouw aan het werk te kunnen.

Maar de werkelijke winst is maatschappelijk! De werkelijke winst is voor de gemeenschap, die zal u ook dankbaar zijn, want zij begrijpt dat welvaart, ontwikkeling en kansen beginnen bij goed onderwijs.

Goed onderwijs is meer dan een gebouw, dat zal dit team van leerkrachten moeten waarmaken. Met enthousiasme, professionalisme en trots zullen wij dit engagement tegenover de gemeenschap aangaan.

Archief
bottom of page